Dlaczego organizacja imprez 4×4 warszawa może być trudna?

Właściciele każdej działalności gospodarczej – niezależnie od tego ile zatrudnia osób – powinni zadbać o to aby ich pracownicy byli zadowoleni. Oczywiście można to uzyskać przede wszystkim przez odpowiednią wypłatę ale także przez inne sposoby. Trzeba zatroszczyć się o to aby pracownicy byli usatysfakcjonowani wykonywaną pracą i dobrze zintegrowani z pozostałymi pracownikami. Właśnie dlatego organizacja […]

Cel, metoda i materiał badawczy

Celem podjętych działań badawczych było przedstawienie cech charakterystycznych rekreacji ruchowej realizowanej jako element codziennego stylu życia mieszkańców miasta Brzeg. Dla realizacji założonego celu badawczego zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, posługując się kwestionariuszem ankiety wypełnianym przez mieszkańców tego miasta. Kwestionariusz ankiety ukierunkowano na rekreację ruchową realizowaną w ramach tygodnia pracy, tzn. bez świąt i niedziel. Sformułowane pytania […]

Rekreacja ruchowa jako element stylu życia mieszkańców

Rekreacja ruchowa stała się koniecznością dla współczesnego człowieka. Przyspieszony rozwój cywilizacji powoduje wzrost schorzeń cywilizacyjnych, a jednym z głównych czynników zachorowań jest obierany styl życia, określany jako „elementy codziennego zachowania jednostek lub zbiorowości” (Siciński 1976) albo „typowy sposób codziennego zachowania jednostek lub zbiorowości, jakim odróżniają się od innych” (Siciński 1988). W innej interpretacji jest to […]

Brak towarzystwa

Bariera braku towarzystwa zaznacza się istotniej w deklaracjach kobiet – 15% niż mężczyzn – 12%. Wśród kobiet daje się zaobserwować wyraźny spadek znaczenia tej bariery wraz z wiekiem badanych. Zróżnicowania frakcji wykryto jedynie wśród najmłodszej grupy pań – 26%, z tego najczęściej deklarują tę ! barierę młode kobiety z dużych miast – 36%, następnie ze wsi […]

Problem dostępności

Czyli brak wystarczającej infrastruktury, stanowi czwartą barierę uczestnictwa w rekreacyjnej aktywności ruchowej. Wymieniają 15% Polaków. Nie występują tu istotne zróżnicowania frakcji ze względu na płeć badanych. Tendencja jest wyraźnie wraz z wiekiem malejąca, we wszystkich grupach wiekowych dają się zaobserwować zróżnicowania frakcji uwzględniające miejsce zamieszkania. Z najmłodszej grupy kobiet 27% deklaruje brak klubów, w których można […]

Bariera ekonomiczna

Trzecią wymienianą przez Polaków barierą uczestnictwa w rekreacyjnej aktywności ruchowej jest bariera ekonomiczna – wymieniło ją 18% badanych. Najwięcej z nich pochodzi z dużych miast – 23%, następnie ze wsi – 18% oraz z miast do 100 tys. mieszkańców – 14%. Bariera ta różnicuje istotnie kobiety – 20% i mężczyzn – 16%. Co ciekawe, tendencję […]

Wzgląd na zamieszkanie

Przy czym w analizowanych grupach nie wykryto istotnych zróżnicowań ze względu na miejsce zamieszkania. Podobnie nie wykryto ich w II grupie wiekowej. Zróżnicowania frakcji zaznaczyły się w najmłodszej grupie pań. Najczęściej to młode mieszkanki dużych miast uznają, że nie są typem sportowym – 34%, następnie mieszkanki wsi – 27% i miast do 100 tys. mieszkańców […]

Bariery uczestnictwa

Podstawową barierą uczestnictwa w aktywności rekreacyjno-ruchowej jest dla Polaków brak cech sportowca. 33% badanych określa tę barierę jako dominującą; mówią oni, że nie są typem sportowca i dlatego nie podejmują zajęć rekreacyjno-ruchowych. Powody, które blokują uczestnictwo Polaków w aktywności ruchowej, znacznie różnicuje płeć badanych. Najistotniej znaczącym powodem nieuczest- niczenia w rekreacyjnej aktywności ruchowej dla 38% […]