Motel na wierzynka

Podporządkowane zostaje realizacji programu nauczania, planom SKKT i możliwościom organizacyjnym i finansowym rodziców oraz szkoły. Temu etapowi powinna towarzyszyć pełną świadomość celów, jakie mamy osiągnąć. Są one dla każdej wycieczki inne. Wynika to z charakteru poszczególnych przedmiotów nauczania oraz z różnych założeń wycieczek. Wycieczki, w czasie których uczniowie mają pogłębić i utrwalić wiadomości zdobyte na […]