Villas elenite opinie

Do miejsc najczęściej odwiedzanych przez młodzież uczącą się należą stare dzielnice miast, zabytkowe obiekty i muzea. Największą popularnością cieszą się muzea przyrodnicze. Kolejne miejsca zajmują placówki zoologiczne, botaniczne, geologiczne i humanistyczne. Najczęściej odwiedza się muzea kultury i sztuki artystycznej, a najrzadziej muzea literackie. Rola mediany (wartości środkowej) przypadła muzeom historycznym. Najmniejsza liczba respondentów miała okazją zwiedzić […]