Organizacja dnia na obozie wędrownym

Wędrujemy rano i po południu. W drogę wyruszamy nie później niż o godzinie 8.00. Godziny południowe przeznaczamy na dłuższy wypoczynek. Szybkość marszu nie może przekraczać obowiązujących norm. Warto podkreślić, że młodzież chętnie podejmuje wysiłek fizyczny, przestrzegać jednak należy zasad prawidłowego dawkowania obciążeń. Wysiłek fizyczny uczniów na obozach limitują: długość poszczególnych etapów wędrówki, często tu, wiek, płeć, sprawność fizyczna, stan zdrowia uczestników, rodzaj posiadanego sprzętu, stopień trudności tras, warunki, atmosferyczne. Nadmierne obciążenie dziennymi odcinkami marszu wpływa niekorzystnie na prowadzenie obserwacji, utrudnia proces poznawania środowisk wędrówek. Istnieje wiele opracowań, w których podaje się normy tempa i odległości marszu. Wynika z nich, że tempo marszu dla młodzieży powyżej 15 lat nie powinno przekraczać 4,5 km na godzinę dla chłopców i 4 km dla dziewcząt. Natomiast dzienne odcinki trasy określa się dla nich odpowiednio na 18 i 15 km. Przejście 15 czy 18 km trasy w ciągu dnia nie przekracza możliwości zdrowych, nawet nie zaprawionych do wędrówek uczniów szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkół podstawowych. Znany pedagog i znakomity metodyk wycieczek szkolnych, L. Jaxa Bykowski zalecał dla uczniów 25 km przeciętnego marszu w ciągu dnia. Zbliżone normy dzienne miały organizowane przez Akademicki Klub Turystyczny we Lwowie, pod kierunkiem M. Orłowicza, wycieczki w Czarnohorę i Gorgany. Normy tras górskich podaje się w godzinach. Dla dziewcząt i chłopców powyżej 15 lat na przebycie dziennych odcinków tras przyjmuje się 5—6 godzin, zakładając, że w ciągu 1 godziny pokonuje się odcinek 4 km.