Inne formy aktywności krajoznawczo-turystycznej dzieci i młodzieży

Poza wycieczkami i obozami wędrownymi działalność krajoznawczo-turystyczna dzieci i młodzieży wyraża się takimi formami jak: ekspozycja krajoznawcza, gazetka SKKT, audycja radiowa i telewizyjna, bank informacji, opisy tras, wieczornica, konkurs, turniej, wystawa, kronika, spotkania z interesującymi ludźmi, sesja popularnonaukowa, prace użyteczne społecznie i zarobkowe, zdobywanie odznak turystycznych i krajoznawczych. Przedstawione formy zajęć krajoznawczo-turystycznych stanowią jedynie przykłady. Istnieją znaczne możliwości ich adaptacji i wzbogacania w zależności od konkretnych warunków, w których działają poszczególne SKKT. Sądzimy, że omówione w tym rozdziale formy zachęcą opiekunów i członków SKKT do poszukiwania odmiennych, lepszych rozwiązań.