Obozy wędrowne

Obozy wędrowne są jedną z podstawowych form wakacyjnego wypoczynku młodzieży szkolnej, a także działalności krajoznawczo-turystycznej wśród młodzieży. Są zajęciami pozalekcyjnymi i pozaszkolnymi. Organizacja obozów jest najczęściej następstwem zainteresowania krajoznawstwem i turystyką. Przede wszystkim wycieczki wywołują wśród młodzieży zapotrzebowanie na wakacyjne wędrówki jako dłuższe, pełniejsze formy wypoczynku po trudach całorocznej nauki. Obozy wędrowne zyskały duże uznanie młodzieży, czego dowody przynoszą coroczne akcje obozowe. Odbywają się one w czasie, kiedy młodzież znużona, a nawet przemęczona nauką szkolną, z utęsknieniem oczekuje wakacji. Stwarzają okazję do odpoczynku psychicznego i fizycznego, poświęcenia więksżej ilości czasu zainteresowaniom, do dłuższego przebywania na powietrzu, poznania kraju, do częstszych rozmów, dyskusji z rówieśnikami. Na atrakcyjność obozów wędrownych wpływa również fakt, że wychodzą one naprzeciw naturalnym potrzebom młodzieży, noszą w sobie posmak przygody, zaspokajają głód nowości, odmienności. Pokonywanie niewygód, wychodzenie obronną ręką z sytuacji zaskakujących, nie dających się przewidzieć, sprawia młodzieży dużo satysfakcji. Najdłużej pozostają w pamięci, z największym sentymentem wspominane są te momenty, które zmuszają do przezwyciężenia siebie, rezygnowania z utrwalonych przyzwyczajeń do wygody, zwalczania zmęczenia, zdobywania się na wysiłek.