Zdobywanie odznak turystycznych i krajoznawczych

Środkiem zachęty do czynnego uprawiania przez młodzież krajoznawstwa i turystyki jest system odznak PTTK. Celem tych odznak jest stworzenie możliwości samodoskonalenia się, zwłaszcza w dziedzinie różnych form turystyki kwalifikowanej, a zarazem dostarczenie mierników kwalifikacji z tego zakresu. W powszechnym odczuciu posiadacze wyższych stopni odznak turystycznych
krajoznawczych uznawani są za fachowców w reprezentowanej przez siebie dziedzinie, ludzi zdolnych do bezinteresownej pomocy na szlakach, doradców dla mniej doświadczonych w zakresie celów, metod, form, zasad i środków uprawiania krajoznawstwa i turystyki, biegłych w sprawach stylu życia osób o podobnych zamiłowaniach. Odznaki cieszą się popularnością wśród młodzieży i w znacznym stopniu przyczyniają się do jej zainteresowania krajoznawstwem i turystyką. Możliwość zdobywania coraz wyższych stopni odznak ..stanowi bodziec do odbywania wycieczek, imprez krajoznawczo-turystycznych i obozów wędrownych. Wymogi zawarte w regulaminach odznak stwarzają szansę wszechstronnego poznawania kraju. Perspektywa zdobycia odznak zachęca młodzież do ‘ opanowania wiedzy krajoznawczej i umiejętności turystycznych, przebycia różnych szlaków i zwiedzenia obiektów krajoznawczych, udziału w wielu imprezach.