Ostateczne podsumowanie na sesji plenarnej

Ostateczne podsumowanie wszystkich prac i zaprezentowanie ich wyników osobom zaproszonym następuje na sesji plenarnej. Najczęściej ma ona następujący przebieg:

  • otwarcie sesji połączone z informacją przewodniczącego
  • o temacie, celach i zadaniach;
  • prezentacja referatów, doniesień i komunikatów,
  • dyskusja,
  • imprezy towarzyszące (okolicznościowe widowisko słowno- -muzyczne, wystawa, film),
  • zakończenie sesji.

Jako przykład udanych popularnonaukowych sesji krajoznawczo-turystycznych mogą służyć imprezy dla uczczenia 140 rocznicy śmierci S. Staszica, zorganizowane w Pałacu Staszica (siedziba PAN) przez młodzież SKKT Technikum Chemicznego w Piastowie pod kierunkiem mgr. J. Kaczmarka i SKKT Liceum Ogólnokształcącego w Pile pod opieką mgr. Z. Knapika. W programie znalazły się referaty, które przygotowała i wygłosiła młodzież z Piastowa. Poza tym młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Pile mówiła pamiątkach znajdujących się w muzeum S. Staszica w Pile. Obie szkoły zorganizowały interesującą wystawę poświęconą działalności bohatera sesji. Ciekawą w treści i formie sesję popularnonaukową, inaugurującą obchody 50-lecia szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego w Polsce, zorganizowało wspomniane SKKT im. L. Węgrzynowicza. Zbiegła się ona z 10-leciem pracy tego koła. Połączono ją z wystawą obrazującą ciekawe formy działalności tego SKKT 1S oraz występem okolicznościowym pt. „Ukochany kraj umiłowany kraj”.