Najważniejsze atrakcje turystyczne powiatu kozienickiego

Zebrany materiał badawczy pozwolił także na dokonanie analizy odpowiedzi turystów ddtyczących oceny stanu bazy materialnej i dostępności komunikacyjnej powiatu kozienickiego. Interpretacja tych wyników wskazuje jednoznacznie na słabość powiatu w zakresie bazy noclegowej (hotele, pensjonaty, pola namiotowe, kempingi). Negatywną ocenę wyraziło 38% ankietowanych turystów, 24% uważają za dostateczną, a jedynie 12% za bardzo dobrą. Odmienną sytuację zauważono w przypadku bazy gastronomicznej (restauracje, bary, kawiarnie, fast-foody), gdzie oceny dokonane przez ponad 2/3 turystów były na poziomie dobrym i bardzo dobrym. Podobnie oceniono bazę towarzyszącą (obiekty sportowo-rekreacyjne, wypożyczalnie sprzętu sportowego, placówki kulturalno-rozrywkowe, banki, poczta, szpitale, informacja turystyczna) oraz dostępność komunikacyjną (drogi, połączenia PKS, PKP, przewoźnicy prywatni), gdzie odnotowano odpowiednio 66 i 76% ocen przynajmniej na poziomie dobrym (rys. 3). Ocenie poddano także ofertę turystyczną skierowaną do turystów odwiedzających powiat kozienicki. Analizując otrzymane wyniki, należy zwrócić uwagę, że ponad połowa respondentów (56%) ocenia ofertę turystyczną jako zadowalającą, a nawet atrakcyjną. 10% turystów uznało ją za mało atrakcyjną, a dla blisko co czwartego respondenta (22%) była ona niedostateczna. Turystów nieposiadają- cych zdania na ten temat było w badanej grupie 12%.