Organizowanie wycieczek do wzorcowych zakładów

Bardzo wartościowe z punktu widzenia dydaktyki zawodowej jest organizowanie wycieczek do wzorcowych zakładów w celu zaznajomienia z nowoczesną technologią i najnowszymi typami urządzeń przemysłowych. Za pośrednictwem wycieczek możliwe jest zapoznanie uczniów z odcinkami produkcyjnymi, które mają ścisły organizacyjno-technologiczny związek ze specjalnościami zawodowymi reprezentowanymi przez szkoły zawodowe. Walory zwiedzania zakładów pracy trafnie ujął J. Gasiewicz. Jego zdaniem wycieczki do zakładów pracy umożliwiają korzystanie z najlepszych środków poglądowych w najbardziej naturalnych okolicznościach; wprowadzają do nauczania czynniki większego zainteresowania; odpowiadają zasadzie ciągłości w nauczaniu; ułatwiają stosowanie samodzielnej pracy uczniowskiej; są nieodzownym środkiem poznania środowiska pracy jako podstawy nauczania politechnicznego; ułatwiają stosowanie zasady aktualizacji w nauczaniu; umożliwiają integrację nauczania; przyczyniają się do wyrabiania i doskonalenia zdolności obserwacyjnych uczniów; wywołują zainteresowanie zawodem i wpływają na wybór przyszłej specjalności i miejsca zatrudnienia; zbliżają do siebie nauczycieli i uczniów; umożliwiają opiekunom klas bliższe poznanie zainteresowań i charakterów uczniów, a przez to ułatwiają im pracę wychowawczą.