Movie 43 cda

Znajdą się wśród nich zamiłowani geografowie, entuzjaści fizyki, chemii i tacy, którzy zgłębiają tajniki techniki produkcji, ekonomiki. Nietrudno więc wyłonić grupy o podobnych zainteresowaniach i stworzyć zespoły, które pod kierunkiem nauczycieli przygotują kolegów do twórczego uczestnictwa w wycieczkach. Sprawy organizacyjne również w znacznym stopniu może i powinna wziąć na siebie młodzież. Obejmują one: transport, noclegi, wyżywienie, ekwipunek, przewodników i rezerwację biletów wstępu do muzeów, teatrów. Niezwykle ważną kwestią jest zapewnienie wygodnych warunków podróżowania. Uczniowie zmęczeni jazdą nie będą zdolni do przyswojenia podawanych informacji. Najkorzystniej podróżować autokarem. Daje on możność dowolnego projektowania trasy, postojów w wybranych miejscach, zabrania większego bagażu; eliminuje wiele kłopotów związanych z otrzymaniem biletów, rezerwacją miejsc, uciążliwych przesiadkami, pozwala też na znaczną oszczędność czasu. Autokar najłatwiej wypożyczyć w jednym z 300 działających na terenie kraju biur obsługi ruchu turystycznego PTTK (zwolnione są one od naliczania 10% podatku obrotowego, dzięki czemu ich usługi są tańsze niż innych biur podróży), w Biurze Usług Turystycznych „Harctur”, Biurze Turystyki ZNP „Logostour”, spółdzielczym biurze turystyki „Gromada” lub „Turysta”, albo w terenowym przedsiębiorstwie turystycznym. Istnieją one niemal we wszystkich województwach.