Wyniki badań

Analizując zebrany materiał badawczy, należy stwierdzić, że przyjazd turystów do powiatu kozienickiego determinują w głównej mierze: środowisko przyrodnicze (42% turystów), występowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (22% turystów) oraz walor wypoczynkowy, jakim jest cisza i spokój (20% turystów). Obiekty krajoznawcze (zabytki, kościoły, pałace, muzea, miejsca bitew) stanowiły przesłankę do przyjazdu dla 14% ankietowanych, a dla 2% turystów tym najważniejszym elementem był dobry stan bazy materialnej (rys. 1). Należy zaznaczyć jednak, że najważniejsze atrakcje turystyczne, które skłaniały turystów do przyjazdu do powiatu kozienickiego, ulegają niewielkiemu zróżnicowaniu w zależności od zastosowanych w opracowaniu kryteriów podziału. 1 tak w ogólnym zarysie można stwierdzić, że kobiety, osoby z wykształceniem wyższym oraz turyści w średnio dojrzałym wieku (25 do 54 lat) decydują się na przyjazd do powiatu kozienickiego głównie dzięki występowaniu tam odpowiedniego środowiska przyrodniczego. Natomiast dla mężczyzn oraz turystów z wykształceniem średnim elementem tym są obiekty sportowo-rekreacyjne (boiska, korty tenisowe, basen, stadnina koni). Nie jest także niczym zaskakującym, że osoby starsze poszukują na tym terenie przede wszystkim ciszy i spokoju.