Przyczyna nieszczęśliwych wypadków

Na obozach wędrownych to często znużenie, zmęczenie i przemęczenie wędrówką. Kierownicy obozów powinni umieć dostrzegać te objawy i skutecznie im zapobiegać. Niebezpieczne wypadki na obozach wędrownych mają też swe źródło w niesprzyjającym przebiegu zjawisk meteorologicznych, zaburzeniach zdrowia spowodowanych nieprzestrzeganiem higieny osobistej, nieprawidłowym odżywianiu. Wśród zjawisk meteorologicznych należy wymienić: wyładowania atmosferyczne, wichury, mgły, nadmierny upał, ulewy, opady deszczu, zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie atmosferyczne. Bardzo niebezpiecznym zagrożeniem dla zdrowia i życia uczestników obozów jest woda, dlatego też żadne zajęcia nad wodą nie mogą odbywać się bez fachowego nadzoru ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jest ono organizacją społeczną uprawnioną do organizowania opieki nad bezpieczeństwem kąpiących się i wypoczywających nad wodą. Opiekę tę sprawują drużyny i ratownicy WOPR. Całokształt niezbędnych warunków bezpieczeństwa, jakim powinny odpowiadać akweny udostępnione do kąpieli, pływania i wypoczynku oraz kąpieliska i pływalnie reguluje Zarządzenie nr 18 przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z 3 VI 1981 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się oraz wypoczywających nad wodą.