W górach Polski działa siedem grup GOPR

Nad bezpieczeństwem turystów w Bieszczadach i części Beskidu Niskiego czuwa Grupa Bieszczadzka GOPR z siedzibą w Sanoku; w Sudetach na terenie województwa jeleniogórskiego Grupa Karkonoska z siedzibą w Jeleniej Górze; rejon Beskidu Sądeckiego i część Beskidu Niskiego podlega Grupie Krynickiej, (siedziba w Krynicy); Grupa Podhalańska z siedzibą w Rabce ma pod opieką turystów zwiedzających Gorce, Pieniny, Beskid Wyspowy aż po pasmo Policy i Beskidu Małego; Grupa Wałbrzysko-Kłodzka swym działaniem obejmuje pasma górskie Sudetów Zachodnich, Środkowych i Wschodnich. Siedziba tej grupy mieści się w Wałbrzychu. Grupa Tatrzańska, obejmująca swym zasięgiem najwyższe nasze góry, ma swą siedzibę w Zakopanem. Działalność GOPR byłaby nie do pomyślenia bez’ współpracy służb i instytucji współodpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa w górach. Wspomnieć należy o służbie zdrowia, WOP, administracji lasów państwowych i parków narodowych, Milicji i ORMO, kierownikach schronisk, przewodnikach górskich, przodownikach GOT. Wielu pracowników tych placówek i instytucji jest ratownikami GOPR.