Esky odprawa online

W działalności dydaktyczńo-wychowawczej i krajoznawczo- turystycznej wycieczki nie zawsze, mają tak jednoznaczny charakter, jak to przedstawiliśmy. W czasie ich organizacji najczęściej łączy się różne elementy. Wszystkie pozostają we wzajemnym związku, uzupełniają się, a ich wyodrębnienie ma umowny charakter. Za istotny wymóg metodyczny uważamy konieczność klasyfikowania wycieczek według cechy dominującej. Stąd wycieczki, zwłaszcza dłuższe, kilkudniowe, należy […]