Charakterystyka pozostałych węży i padalca w celu ułatwienia ich rozpoznania

Wąż Eskulapa jest płazem nadrzewnym, którego długość dochodzi do 1,8 m. Ma żółty brzuch i ciemnobrązowy grzbiet. Odznacza się wojowniczością. Nie posiada zębów jadowych. Miedzianka ma barwę czerwonoszarą z dwoma rzędami ciemnych plamek wzdłuż grzbietu lub miedzianoczerwoną bez plamek. Jej długość dochodzi do 70 cm. Podobnie jak eskulapa, cechuje ją wojowniczość. Zaskroniec należy do najpospolitszych węży w naszym kraju. Jego długość sięga 1,5 m. Charakteryzuje się kolorem szaro oliwkowym lub niebieskawym z 4—6 rzędami ciemnych plamek, dwiema żółtymi lub białymi plamami za oczami, wąska głową. Złapany głośno syczy i okręca się dookoła ręki. Padalec jest połyskliwy, barwy miedzianej lub szarej. Najczęściej przebywa w miejscach zaciemnionych. Długość jego dochodzi do 40 cm. Wszystkie węże występujące w kraju są bardzo pożyteczne; nie należy ¡ich drażnić i zabijać. Uczestnicy obozów są również narażeni na użądlenie przez osy i pszczoły, które Wywołuje silny ból, obrzęk i swędzenie. Szczególnie użądlenie w język. i krtań są niebezpieczne dla życia. Wówczas do wspomnianych objawów miejscowych dołączają się wstrząsy, utrata przytomności i drgawki. Należy wtedy przede wszystkim usunąć żądło, a następnie położyć okład z wodnego lub spirytusowego roztworu amoniaku (1 część amoniaku i 5 części 70% spirytusu lub wody). Aby uniknąć pokąsania przez wściekłe psy, lisy, koty, sarny, nietoperze oraz ptaki i borsuki należy przestrzegać zasady niepodchodzenia do zwierząt i ptaków, które zatraciwszy wrodzony instynkt uciekania od ludzi zbliżają się do nich lub przejawiają zamiar ataku.