W celu zachęcenia dzieci do uprawiania wędrówek pieszych

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK ustanowiła 1 VI 1979 r. dwustopniową odznakę „Siedmiomilowe buty”. Pierwszy stopień („Srebrne buty”) zdobywa się po przejściu 30 km (dzienna wędrówka nie może przekroczyć 8 km). Drugi stopień („Złote buty”) otrzymują posiadacze „Srebrnych butów” po przejściu 50 km (dzienna wędrówka nie może przekroczyć 12 km). Odznaki zdobywa się pod opieką osób dorosłych na wycieczkach rodzinnych, szkolnych, harcerskich. Przebieg tras oraz liczba przebytych kilometrów powinny być wpisane do książeczki wycieczek pieszych i poświadczone przez obecnych na wycieczce opiekunów. Największą popularnością wśród młodzieży cieszą się: Odznaka Turystyki Pieszej, Górska Odznaka Turystyczna i Odznaka Krajoznawcza. Odznaka Turystyki Pieszej została ustanowiona w 1951 r. Można ją zdobywać na wycieczkach pieszych, otrzymując 1 punkt za 1 km. Za zwiedzanie miejscowości można zdobyć najwyżej 20% punktów, które są wymagane na poszczególne stopnie odznaki OTP. Odznaka ma sześć stopni. Od 1974 r. w turystyce pieszej wprowadzono odznakę „Za wytrwałość”. Może ona być zdobywana trzykrotnie przez powtarzanie norm przewidzianych na małą brązową OTP.