Rekreacja ruchowa jako element stylu życia mieszkańców

Rekreacja ruchowa stała się koniecznością dla współczesnego człowieka. Przyspieszony rozwój cywilizacji powoduje wzrost schorzeń cywilizacyjnych, a jednym z głównych czynników zachorowań jest obierany styl życia, określany jako „elementy codziennego zachowania jednostek lub zbiorowości” (Siciński 1976) albo „typowy sposób codziennego zachowania jednostek lub zbiorowości, jakim odróżniają się od innych” (Siciński 1988). W innej interpretacji jest to „model zachowania się albo sposób codziennego życia jednostki” (Corbin, Lind- sey 1994). Styl życia to także „codzienne zachowanie, zawierające aktywności czasu wolnego uważane za element kultury” (Muszyńska 1978). Rekreacja, szczególnie ruchowa, jest sposobem zapobiegania i ochrony przed niekorzystnymi zjawiskami współczesnego codziennego życia, takimi jak: nadmierny stres, przepracowanie czy bierny sposób spędzania czasu wolnego. Uczestnictwo w rekreacji ruchowej jest niezbędnym elementem życia współczesnego człowieka. Niniejszy artykuł prezentuje aspekty rekreacji ruchowej w stylu życia mieszkańców małego miasta. Zawiera też ich opinie na temat dostępnych form, terenów i obiektów rekreacji ruchowej oraz głównych czynników hamujących uczestnictwo w rekreacji ruchowej w mieście. Znajomość opinii potencjalnych użytkowników jest jednym z istotnych elementów współcześnie realizowanej strategii marketingowego rozwoju rynku.