Przed replik pl nowe oblicze greya online

Realizacja przedstawionych w artykule walorów krajoznawstwa i turystyki jest ściśle uzależniona od charakteru, treści i metodyki przygotowania dzieci i młodzieży do wycieczek. Obejmuje ono przede wszystkim \yybór tras, ma on bowiem olbrzymie znaczenie w realizacji omówionych uprzednio funkcji krajoznawstwa i turystyki. Najbardziej pożądany jest wybór tras związanych z zainteresowaniami poznawczymi uczestników. Trasy akceptowane stanowią treść […]