Szkic trasy

Wykonujemy go na arkuszu o wymiarze 120 cm X 84 cm. Na szkicu uwzględniamy podkład (według mapy turystycznej), tj. rzeki, drogi, koleje, miejscowości, szczyty, obszary leśne, punkty widokowe; zaznaczamy też główne walory krajoznawcze trasy, posługując się powszechnie używanymi symbolami. Uzupełnienie szkicu stanowi skala oraz legenda. Na kolejnych kartach podaje się techniczne i krajoznawczo- -turystyczne informacje dotyczące etapów wędrówki. Dobrze jest sporządzić godzinowy plan każdego etapu, uwzględniający czas: marszu, zwiedzania, wypoczynku, przeprowadzenia gry terenowej, sporządzenia posiłków. Opis trasy wzbogaca się o ilustracje przedstawiające walory krajoznawcze szlaku wędrówki; opis wykonany przed wycieczką lub obozem uzupełnia się w trakcie wędrówki. Jako przykład prezentacji szlaku obozu Wędrownego może posłużyć opracowany przez SKKT Technikum Handlowego w Poznaniu w ramach akcji „Na turystyczne ugory” opis wędrówki wakacyjnej po mało uczęszczanych zakątkach Beskidu Niskiego. Opis ten pod nazwą „Od Biecza po Krosno przez Beskid Niski” po jego opublikowaniu w czasopiśmie „Poznaj swój kraj” przyczynił się do popularyzacji obozów wędrownych po pięknym województwie krośnieńskim. Wskazane jest, aby każdy opis trasy został starannie zweryfikowany przez uczestników imprezy.