Villa gronik zakopane

Wycieczki do tzw. fabryk domów, elektrowni, kopalń, hut, stoczni, przedsiębiorstw komunikacyjnych, zakładów graficznych, warsztatów naprawczych, placówek handlowych, państwowych i spółdzielczych, gospodarstw rolnych organizowane przez nauczycieli, opiekunów szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych, szkolnych kół PTTK i PTSM należą do istotnych komponentów edukacji i pracy krajoznawczo-turystycznej w szkole. Z drugiej strony są ważnym elementem podejmowanych od dawna prób realizacji koncepcji krajoznawstwa konkretów, czyli poznawania kraju w procesie tworzenia jego materialnych i duchowych wartości. Tymczasem działalność krajoznawczo-turystyczna w szkole, gdy chodzi o miejsce zwiedzania, ma cechy stereotypowe. Dowodzą Aego badania przeprowadzone przez Zakład Dydaktyki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1. 1975—85 wśród uczniów ostatnich klas szkół zawodowych Wielkopolski, jak przedstawia się zwiedzanie różnych obiektów krajoznawczych przez młodzież. Badaniami objęto 11 643 osoby. Dokonano tego za pomocą skategoryzowanej ankiety bezimiennej.