Villas elenite opinie

Do miejsc najczęściej odwiedzanych przez młodzież uczącą się należą stare dzielnice miast, zabytkowe obiekty i muzea. Największą popularnością cieszą się muzea przyrodnicze. Kolejne miejsca zajmują placówki zoologiczne, botaniczne, geologiczne i humanistyczne. Najczęściej odwiedza się muzea kultury i sztuki artystycznej, a najrzadziej muzea literackie. Rola mediany (wartości środkowej) przypadła muzeom historycznym. Najmniejsza liczba respondentów miała okazją zwiedzić muzea techniczne. Zwiedzanie na terenie wsi z reguły ogranicza się do: krajobrazu, przyrody, miejsc historycznych i ośrodków sztuki. W nikłym stopniu przedmiotem zainteresowań krajoznawczo- turystycznych są obiekty współczesnej gospodarki, techniki, nauki i kultury. Świadczy o tym stopień znajomości młodzieży wielu obiektów gospodarki narodowej. Okazało się, że tylko 345 res- , pondentów widziało hutę aluminium; kopalnię węgla kamiennego („na dole”) zwiedziło 428 uczniów, cementownię — 564, hutę żelaza — 702, stocznię — 796, gospodarstwo rolne (państwowe i spółdzielcze, chłopskie) — 10 891, zakład przemysłu metalowego — 1140, kopalnię węgla brunatnego — 1256, hutę szkła — 1427, elektrownię — 1682, gazownię — 2359, przedsiębiorstwo handlowe (detalicznę i hurtowe) — 4803. Przykłady te dowodzą, że w dziedzinie krajoznawstwa konkretów pozostaje wiele do zrobienia.