Refleksje na temat przeżytej podróży

W czasie podsumowania poszukujemy odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu zrealizowano zaplanowane cele i zadania. Poddajemy analizie przebyte trasy, korzyści wyniesione przez uczniów ze zwiedzania miejsc i obiektów krajoznawczych, zakładów pracy, wywiązanie się poszczególnych zespołów i uczniów z powierzonych zadań. Wysyłamy podziękowania osobom i instytucjom, które uatrakcyjniły obozy i udzieliły pomocy ich uczestnikom. Porządkujemy, klasyfikujemy i segregujemy zćbrany materiał rzeczowy w postaci: szkiców, rysunków, notatek, dokumentacji, fotografii, przezroczy, filmów, folderów, widokówek, etykiet towarów, próbek surowców, półfabrykatów i wyrobów otrzymanych w zwiedzanych przedsiębiorstwach produkcyjnych, próbek minerałów itp. Materiał ten można wykorzystać do opracowania cennych i pożytecznych pomocy naukowych, służących całej społeczności uczniowskiej.