Podsumowanie wakacyjnych wędrówek

Może się odbywać podczas wieczornic krajoznawczo-turystycznych, zebrań SKKT, zbiórek ZHP z udziałem nauczycieli i rodziców, połączonych z wystawami obrazującymi dorobek, z wyświetlaniem przezroczy wykonanych na obozach, wymianą zdjęć, odczytywaniem fragmentów kronik obozowych, wręczaniem odznak PTTK, rozmową o planach następnych wypraw. Najczęściej stosowanymi formami podsumowania obozów są sprawozdania pisemne lub tzw. fotogazetki. Wartościowe są zwięzłe sprawozdania wykonane pod kierunkiem nauczycieli. Warto je udostępnić w szkolnej czytelni. Specjalistyczne zagadnienia opracowane w rezultacie obozów wędrownych można wykorzystać na zebraniach kół zainteresowań. Interesującą formą bilansowania wędrówek są prelekcje połączone z dyskusją, ilustrowane przezroczami, kartkami pocztowymi, okazami (np. minerałów). Dzięki temu wrażenia i zdobycze stają się własnością uczniów całej szkoły. W silniejszym jeszcze stopniu przyczyniają się do tego zebrane okazy, które powinny znaleźć się w szkolnych muzeach.