Na początku radzimy organizować wystawy o węższej tematyce

Oto ich hasła:

  • „Nasza miejscowość” (przeszłość, dzień dzisiejszy i zamierzenia na przyszłość wsi i miasta),
  • „Wędrujemy, wędrujemy…” (materiały prezentujące rezultaty biwaków, rajdów, zlotów i złazów, wycieczek i obozów wędrownych),
  • „Poznajemy…” (dziedziny krajoznawstwa; jak sztuka ludowa, zabytki, obiekty współczesnej gospodarki, nauki, techniki i kultury),
  • „Chronimy przyrodę” (pomniki przyrody, fakty ich niszczenia, wskazanie potrzeby ochrony, prace młodzieży w tym zakresie).
  • Zanim przystąpimy do organizowania wystawy, trzeba dokładnie zbadać możliwości uzyskania materiałów krajoznawczych, wielkość i przydatność miejsca na ekspozycję, zespół osób do wykonania niezbędnych prac.

Organizowanie wystawy wymaga pomysłowości i talentu. Określenie tematu i celów to zadanie pierwsze. Należy znaleźć odpowiedzi na pytanie, czemu wystawa ma służyć, kogo zainteresować.
Kolejny etap to opracowanie scenariusza, który ułatwia jej opracowanie, by stanowiła logiczną całość, a każdy element miał swoje miejsce. Uproszczony scenariusz wystawy pt. „Las naszym przyjacielem” przedstawia A. Czarnowski w opracowaniu Prace krajoznawcze z młodzieżą szkolną.