Prace użyteczne społecznie i zarobkowe

Niezwykle pożyteczną tradycją obozów wędrownych jest pozostawianie przez ich uczestników trwałego śladu swojej gospodarności i inicjatywy społecznej. Wybór prac użytecznych społecznie, jakie mogą podejmować członkowie SKKT, jest wyjątkowo duży. Doskonale nadaje się do tego znakowanie i konserwacja szlaków turystycznych, udzielanie pomocy innym SKKT, popularyzowanie wśród rówieśników — w ramach Młodzieżowej Służby Kultury Szlaku PTTK — zasad kultury wycieczkowania, poprawności ubioru turystycznego i ekwipunku, sposobów utrzymania ładu i porządku na biwaku, w schronisku, podejmowanie zbiorowej, stałej opieki nad zabytkami archeologicznymi, etnograficznymi, historycznymi i przyrodniczymi. W ramach ochrony naturalnego środowiska młodzież może wyszukiwać stare drzewa, głazy narzutowe, skałki o szczególnych kształtach, które powinny zostać zakwalifikowane jaka pomniki przyrody. Niezbędne jest wykonanie dokumentacji: pomiarów, opisów, fotografii i złożenie odpowiedniej informacji wojewódzkiemu konserwatorowi przyrody. Ochrona naturalnego środowiska to również sadzenie drzew, krzewów i kwiatów w sąsiedztwie szkoły, w osiedlach mieszkaniowych, lasach; pielęgnacja roślinności, dokarmianie ptaków.