Spotkania z „ciekawymi ludźmi” i zwiedzanie miejsc pracy

Wartościową formą wzbogacania wiadomości uczestników obozów o terenie są spotkania z „ciekawymi ludźmi”, mieszkańcami regionów wędrówek. Mają one charakter dyskusji, informacji, wspomnień, zwierzeń lub refleksji. W celu zilustrowania tych form podano kilka przykładów zaczerpnięiych z obozów wędrownych SKKT im. L. Węgrzynowicza ~przy Liceum. Ekonomicznym im. O. Langego w Poznaniu. Autor publikacji czyni to świadomie, kierując się wskazaniem, że słowa zachęcają, a przykłady pociągają. W trakcie obozu po Ziemi Sądeckiej skontaktowano się z poetą ludowym, T. Giewontem-Szczeciną. Pokazał on młodzieży ten zakątek kraju oczami współczesnych poetów i pisarzy, piewców Beskidu Sądeckiego. Zupełnie innemu celowi służyło, zorganizowane w czasie obozu po Beskidzie Małym i Żywieckim, spotkanie z pilotami szybowcowymi na Żarze. Zostało ono połączone z pokazem sprzętu lotniczego, szybowców i spadochronów. Uczestnicy obozu podziwiali popisy akrobatyczne, starty i lądowania pilotów z Aeroklubu w Bielsku-Białej. Dużo emocji dostarczyły skoki, spadochronowe, zwłaszcza zespołowe na celność lądowania.
Interesujące i wartościowe w sensie wychowawczym było spotkanie uczestników obozu z aktywem PTTK w Dobczycach, który w czynie społecznym z dużymi sukcesami uczestniczy w rekonstrukcji miejscowego zamku, pochodzącego z XIV w. Kontakty z ciekawymi ludźmi wzbogacają wiedzę o przyrodzie, społeczeństwie, technice i kulturze, oddziałują na przeżycia, skłaniają do porównywania i wyciągania wniosków, pozwą-’ łają tworzyć sądy i przekonania. Na obozach nie powinno się zapominać o produkcji i pracy jako obiektach krajoznawczo-turystycznego poznania i realizacji idei wychowania politechnicznego.