SKKT może być uczestnikiem turnieju lub jego organizatorem

W pierwszym przypadku koncentruje się na tym, aby jak najlepiej sprostać postanowieniom regulaminu i wykonać zadania olimpiady. Przygotowując turniej, trzeba zapewnić atrakcyjność jego programu i określić zadania dla uczestników eliminacji, półfinału i finału. Przeprowadzanie turnieju najlepiej powierzyć powołanej w tym celu komisji. Dokładamy wszelkich starań, aby finał olimpiady miał charakter uroczysty, a jego uczestnicy możliwie najlepsze warunki do wypełniania zadań. Laureatów honorujemy dyplomami i nagrodami. Stanowi formę zaprezentowania twórczości członków SKKT w wybranych dziedzinach działalności krajoznawczo-turystycznej. Młodzieży biorącej w niej bezpośredni udział stwarza szansę wzbogacenia wiedzy i rozwoju własnej twórczości. Pozwala SKKT oddziaływać na innych. Na wystawie można eksponować różne tematy, w zależności od tego, czym zajmuje się SKKT i jakie jest społeczne zapotrzebowanie w szkole na tę formę prezentacji działań krajoznawczo-turystycznych. Do najbardziej popularnych tematów należy dorobek SKKT: udział w rajdach, zlotach, złazach, biwakach, wycieczkach i obozach, zdobyte odznaki, zbiory, dokumentacja własnej okolicy i innych regionów, opisy tras wakacyjnych wędrówek, spotkania z interesującymi ludźmi, prace użyteczne społecznie, pomoce naukowe, gazetka, własne audycje radiowe i telewizyjne.