Turniej

Turniej zwany także olimpiadą krajoznawczą jest formą współzawodnictwa indywidualnego lub zespołowego w określonej dziedzinie wiedzy i umiejętności. Wyłania najlepszych metodą selekcji. Przejściu przez wiele etapów olimpiady towarzyszy napięcie psychiczne. Wpływa ono w znacznej mierze na sukces lub porażkę. Zwycięstwo zespołowe najczęściej cementuje zespół, porażka może się nawet przyczynić do jego rozbicia. W turnieju może brać udział wielu uczestników, z większą szansą na sukces. Można wygrać nie tylko cały turniej, lecz zwyciężać na jego poszczególnych etapach. Każdy etap to kolejny stopień trudności. Pokonać je mogą tylko najlepsi. Zadania regulaminu na etapie podstawowym umożliwiają udział dużej liczbie osób. Dobrą ilustracją omawianej formy działalności stanowiły ogólnopolskie turnieje krajoznawcze organizowane przez Redakcję „Poznaj swój kraj”. Tradycje ich podtrzymują ogólnopolskie młodzieżowe turnieje turystyczno-krajoznawcze organizowane przez PTTK, Ministerstwo Oświaty i Wychowania, ZHP i redakcje czasopism.