Etapy przygotowań do wakacyjnych wędrówek

Prawidłowe organizowanie wędrówek wakacyjnych wymaga znacznej wiedzy pedagogicznej, pokaźnego doświadczenia krajoznawczo-turystycznego. Prace przygotowawcze trzeba podjąć przynajmniej na pół roku przed terminem zaplanowanego obozu. Ich rozplanowanie w czasie pozwala wyeliminować pośpiech i zmęczenie młodzieży, organizatorów i kierowników. Przygotowania najlepiej rozpocząć tuż po podsumowaniu dorobku letnich wypraw, mniej więcej w połowie listopada. Ze względów wychowawczych już od chwili powzięcia decyzji o organizacji obozu, przedsięwzięciami tymi trzeba zainteresować jak największą liczbę młodzieży. Do tego celu można wykorzystać apele szkolne, pogadanki na lekcjach wychowawczych, zebrania SKKT, audycje radiowęzła szkolnego,’ artykuły w gazetkach szkolnych. Imprezy te powinny stać się wspólnym dziełem wszystkich zainteresowanych, stanowiąc na dłuższy czas przedmiot ich trosk i zabiegów. Stwarza to warunki współodpowiedzialności za udane przygotowania i pomyślny przebieg obozów. Całokształt przygotowań oraz licznych zadań i obowiązków trzeba umiejętnie rozłożyć pomiędzy wszystkich uczestników, czyniąc ich odpowiedzialnymi za ściśle określone odcinki pracy. Stworzenie uczestnikom możliwości w spół programowania tras obozów stwarza szansę aktywizacji młodzieży i poddania jej wpływom wychowawczym.