Bariery uczestnictwa

Podstawową barierą uczestnictwa w aktywności rekreacyjno-ruchowej jest dla Polaków brak cech sportowca. 33% badanych określa tę barierę jako dominującą; mówią oni, że nie są typem sportowca i dlatego nie podejmują zajęć rekreacyjno-ruchowych.
Powody, które blokują uczestnictwo Polaków w aktywności ruchowej, znacznie różnicuje płeć badanych. Najistotniej znaczącym powodem nieuczest- niczenia w rekreacyjnej aktywności ruchowej dla 38% Polek (z 33% populacji) jest brak predyspozycji do uprawiania sportu w subiektywnej ocenie badanych. Również 29% Polaków tak określa pierwszą barierę uczestnictwa w rekreacji ruchowej. Miejsce zamieszkania nie różnicuje pod tym względem badanej populacji. Jeśli chodzi o kolejne grupy wiekowe, to wraz z wiekiem badanych daje się zaobserwować tendencję rosnącą. W kolejnych grupach nasilenie tej bariery występuje następująco: grupa najmłodsza – 24% K oraz 13% M; grupa II – 38%’ K i 31% M; grupa III – 46% K i 38% M. Prawie połowa (48%) kobiet z grupy III, mieszkanek miast do 100 tys., oraz tyle samo (48%) mieszkanek wsi uznaje, że nie jest typem sportowca i dlatego nie uczestniczy w rekreacyjnej aktywności ruchowej. Mieszkanki dużych miast stanowią tu 41%.