Sekcje

Pozostałe sekcje przystępują do wykonywania swych czynności w późniejszym okresie (luty, marzec). Sekcja administracyjno-gospodarcza rezerwuje noclegi w oddziałach wojewódzkich PTSM. W przypadku przygotowywania obozów wędrownych, których szlaki nie pokrywają się z trasami typowymi, redagują pisma i wysyłają je do miejsc noclegowych,’zakładów pracy, które plamije się zwiedzić, rezerwują miejsca w pociągach. Sekcje kulturalno-rozrywkowe stwarzają warunki, aby uczestnicy nauczyli się atrakcyjnych piosenek, gier, zabaw i zdobyli umiejętności towarzyskie. Staną się one w czasie obozów czynnikami integracji, towarzyskiego zespolenia, „zgrania” w solidarną całość uczestników. Umiejętności bawienia siebie i innych sprzyjają realizacji rekreacyjnej funkcji obozów wędrownych, tj. czynnego wypoczynku w atmosferze radości, spontaniczności, naturalności, wzajemnej życzliwości, pogody ducha. Sekcje te przygotowują również programy na ogniska oraz zestawy gier i zabaw na dni niepogody. Wysyłają też pisma do interesujących ludzi, z którymi uczestnicy obozów pragną się spotkać w czasie wędrówek.