Audycje radiowe i telewizyjne

Wiele szkół posiada własne radiowęzły i telewizję w obwodzie zamkniętym. Daje to dogodną okazję do stworzenia własnych audycji krajoznawczo-turystycznych. Radio i telewizja należą do atrakcyjnych środków zapisu rzeczywistości dźwiękiem, muzyką, obrazem i słowem. Ułatwiają rozwój twórczych zainteresowań uzdolnień, indywidualnej i zespołowej ekspresji, wyrażania siebie i dostarczają widzom i słuchaczom Wielu wartościowych przeżyć i wzruszeń. Właściwie wykorzystane stają się efektywnym sposobem zdobywania wiedzy i umiejętności. Wokół przedstawionych zadań, związanych z tworzeniem własnych radiowych i telewizyjnych programów SKKT, powstają silne zespoły, które harmonijnie i fachowo potrafią ze sobą współpracować. Jest to doskonała okazja do pełnienia przez młodzież takich m.in. ról, jak: lektor, montażysta, Operator, fotoreporter, sprawozdawca, technik. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy opiekun SKKT, wykorzystując tę formę pracy w działalności krajoznawczo-turystycznej, pozostawia zespołowi sporo swobody twórczej. Do podstawowych form organizacyjnych, które można wykorzystać w słownych, muzycznych i słowno-muzycznych audycjach radiowych i telewizyjnych, należą: informacja, reportaż, publicystyka, felieton, wywiad, dyskusja, pogadanka, słuchowisko, konkurs, porady praktyczne. Formy te nie wyczerpują bogactwa możliwości’, które stwarza radio i telewizja. Wykorzystanie obu tych środków zależy od koncepcji programu, możliwości technicznych, czasu, jaki w szkolnym radiowęźle i telewizji przeznacza się na nadawanie audycji krajoznawczo-turystycznych.