Aktywność ruchowa

Przyjemność płynąca z uczestnictwa w rekreacyjnej aktywności ruchowej jest różnie deklarowana przez mężczyzn w I – 26% oraz II – 14% grupie wie  kowej (motyw ten podaje jedynie 5% panów z III grupy). Młodzi badani mężczyźni ze wsi ten motyw uczestnictwa deklarują najczęściej – 39%, rzadziej mieszkańcy miast do 100 tys. – 24% i najrzadziej dużych miast – 7%. Podobnie jest on najbardziej popularny wśród mieszkańców wsi (mężczyzn) w II grupie wiekowej – 22%, następnie podają go panowie z dużych miast – 11% i zaledwie 6% panów z miasteczek deklaruje motyw przyjemnościowy uczestnictwa w rekreacyjnej aktywności ruchowej. Jedynie najmłodsi badani Polacy deklarują ważność tego motywu w sposób zróżnicowany. Najczęściej występuje on wśród mieszkańców wsi – 35%, następnie miasteczek – 19% oraz miast dużych – 15%. W pozostałych analizach nie wykryto istotnych zróżnicowań frakcji. Inne wymieniane przez badanych motywy osiągnęły popularność poniżej 10%. I tak: samorealizacja – 8%, przebywanie w grupie, motyw towarzyski – 6%. współzawodnictwo, efektywność pracy – po 2%.