Pensjonat mors międzyzdroje

Po powrocie z wycieczki kierownik zobowiązany jest rozliczyć się rachunkami i dowodami wypłat z powierzonych kwot. Udział młodzieży w opracowywaniu budżetów wycieczek i ich realizowaniu stanowi jeden z ważnych czynników wychowawczych omawianej formy pracy dydaktyczno-wychowawczej i krajoznawczo- -turystycznej. Trzeba także pomyśleć o uczniach niezamożnych i dyskretnie udzielić im pomocy przy współudziale komitetów rodzicielskich i instytucji […]