Movie 43 cda

Znajdą się wśród nich zamiłowani geografowie, entuzjaści fizyki, chemii i tacy, którzy zgłębiają tajniki techniki produkcji, ekonomiki. Nietrudno więc wyłonić grupy o podobnych zainteresowaniach i stworzyć zespoły, które pod kierunkiem nauczycieli przygotują kolegów do twórczego uczestnictwa w wycieczkach. Sprawy organizacyjne również w znacznym stopniu może i powinna wziąć na siebie młodzież. Obejmują one: transport, noclegi, wyżywienie, […]