Valtur simeri village

Na starannie zorganizowanych, metodycznie przeprowadzonych, podsumowanych i wykorzystanych rezultatach wycieczek zyskuje nauka szkolna i szkolny ruch krajoznawczo-turystyczny. Nauka w szkołach przestaje być „papierowa”. Tętni życiem. Powstaje ruch umysłowy, odbywa się praktyczna nauka języka polskiego, przyrody, geografii, historii. Tworzą się silne podstawy psychiczne zdobytych wiadomości we własnych przeżyciach i przygodach.19 Uczestnicy wycieczek chętnie chłoną, rozumieją i […]