Sentido bellazure itaka

Kompleksowość jest zaletą, a nie wadą wycieczki. Za organizacją takich wycieczek przemawiają względy ekonomiki szkoły, powiązania rozmaitych przedmiotów nauczania oraz potrzeba maksymalnej realizacji programów kształcenia. Za wycieczkami kompleksowymi opowiedziało się 5090 uczniów (w tym 2740 z klas IV—VIII szkół podstawowych, 1831 z liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych oraz 519 z liceów ogólnokształcących) w badaniach […]