Młodzież zrzeszona w SKKT może organizować wypoczynek

Zielone przedszkole, przekazywać wiedzę w formie konkursów, turniejów, świadczyć usługi (prace konserwacyjne), otaczać opieką innych (pomoc ludziom chorym i starym) i wykonywać proste prace, nie wymagające specjalnych kwalifikacji (np. mycie okien). Czyny społeczne to także pomoc mieszkańcom odwiedzanych regionów w zbieraniu owoców, ziół, organizowanie uroczystości w środowisku (świąt państwowych, wieczornic i spotkań z „ciekawymi ludźmi”). Prace użyteczne społecznie służą wychowaniu społecznemu, jeżeli dobiera się je na miarę i możliwości wykonawców; muszą oni wiedzieć, że ich praca jest potrzebna, że nie jest odrabianiem zaniedbanych przez kogoś obowiązków. Prac użytecznych społecznie nie należy podejmować z nakazu. O wyborze powinni decydować wykonawcy. Pracom tym musi towarzyszyć dobra organizacja, by zadania zostały -wykonane szybko, solidnie i zespołowo. Każdy z wykonawców powinien wynieść z pracy satysfakcję osobistą. Składają się na nią: osiągnięty cel i uznanie społeczne. Prace zarobkowe są ważnym składnikiem wychowania ekonomicznego; przygotowują młodzież do przedsięwzięć o szerszym zasięgu społecznym. Powinny być podejmowane przez wszystkie obozy. Głównym motywem prac zarobkowych jest zdobycie środków niezbędnych do pokrycia kosztów sprzętu, udziału w wycieczkach, obozach.