Warunki bezpieczeństwa młodzieży w czasie obozów wędrownych

W trakcie wędrówek uczestnicy obozów poddawani są ustawicznemu działaniu bodźców termicznych i mechanicznych. W celu zapewnienia jak największych możliwości dostosowania się, konieczne jest hartowanie. Hartowanie, rozumiane jako zwiększenie zakresu tolerancji na bodźce działające na organizm, posiada istotne znaczenie dla polepszenia samopoczucia, zwiększenia odporności na trudy i niewygody wędrówek. Wędrówki wakacyjne stanowią doskonałą okazję do hartowania zimną wodą, powietrzem i słońcem. Hartowanie jako znaczący czynnik aklimatyzacji i adaptacji ustroju do nowych warunków powinno zawsze poprzedzać wyjazdy na wędrówki wakacyjne. Jest to zrozumiałe; np. okres adaptacji organizmu do warunków górskich dla młodzieży w wieku 16—17 lat trwa 3 do 4 dni, a w Tatrach aż 4 do 5 dni. Osoby, które przed obozami odbywają wystarczający trening w formie wycieczek pieszych, osiągają sprawność adaptacyjną organizmu w czasie o połowę krótszym. Wędrówki wakacyjne po górach wymagają konsekwentnego przestrzegania reguł postępowania. Dobre zdrowie, kondycja, ubiór turystyczny, ciepła bielizna, odpowiednie buty, staranne rozpoznanie terenu z map i przewodników to podstawa prowadzenia każdego obozu wędrownego w warunkach górskich. Wybrane szlaki powinny odpowiadać fizycznym możliwościom i umiejętnościom uczestników.