Wypadki w górach

Warto zauważyć, że gdyby wiedza o górach była pełniejsza, wówczas wypadków w Beskidach, Sudetach i Tatrach byłoby mniej. Brak znajomości szlaków i ich okolic sprawia, że mając po jednej stronie bezpieczną drogę, nie doświadczeni turyści idą w stronę przeciwną, gdzie czyha na nich niebezpieczeństwo. Najlepszy sprzęt, największa ofiarność ratowników GOPR okaże się bezskuteczna wobec nieostrożności turystów, lekceważenia przez nich niebezpieczeństwa, bezsensownego ryzykanctwa, nieznajomości pogody i klimatu gór,3 niedostatecznej odporności! psychicznej, braku właściwego ekwipunku, zranienia potrąconymi kamieniami przez nieostrożność, lekkomyślnych prób schodzenia ze znakowanych szlaków i ich skracania, porażeń przez pioruny, lawin spadających głazów bądź zamieci. Pobyt w górach warto poprzedzić dokładnym omówieniem: poruszania się po nich, zwłaszcza pokonywania wzniesień, schodzenia w dół, przechodzenia pól kosodrzewiny, wędrówek po lesie, po maliniakach (wielkich złomach skalnych), w czasie pogorszenia się warunków atmosferycznych (mgła, silny wiatr, ochłodzenie), przebycia wezbranych potoków, grot.