Pozostałe formy zajęć krajoznawczo-turystycznych

Należą do nich przede wszystkim imprezy krajoznawczo-turystyczne, a więc biwaki, rajdy, zloty, złazy. Pierwsze dwie formy to zajęcia terenowe, natomiast zloty i złazy zalicza się do imprez masowych, Ważna rola przypada formom organizacyjnym, które bazują na umiejętnym operowaniu słowem mówionym. Chodzi o jasne, ścisłe formułowanie myśli, poglądów, wrażeń i przeżyć. Formy te pozwalają członkom SKKT nie tylko porozumieć się, lecz także uzgadniać stanowiska, prezentować poglądy. Zatem zachodzi potrzeba sięgania w pracy SKKT po takie zajęcia, które nie tylko stwarzają szansę praktycznego operowania wiedzą, lecz także dostarczają motywów do jej zdobywania, pogłębiania i wzbogacania. Do form spełniających te funkcje poza spotkaniami z interesującymi ludźmi należą m.in. dyskusje, gawędy. Aby zaspokoić potrzeby wyrażania przeżyć i upodobań oraz twórczości członków SKKT, sięgamy do form działalności opartych na aktywności, w postaci zabawy, ognisk, piosenek, zwyczajów i obrzędów, zajęć technicznych i plastycznych.