Spotkania z interesującymi ludźmi

Spotkania z interesującymi ludźmi umożliwiają poznanie rzeczywistości w sposób atrakcyjny, żywy i pogłębiony. Spotkania służą głównie nawiązaniu więzi uczuciowych pod warunkiem, że gość wzbudzi sympatię i zainteresowanie z faktami, zjawiskami, procesami i wydarzeniami; wyzwalają emocjonalny do nich stosunek. Aby go jeszcze bardziej wzmocnić i utrwalić, warto spotkanie uzupełnić piosenką, filmem, przygotowaniem symbolicznego upominku, przyjęciem gościa do SKKT jako honorowego członka. Szczególnie cenne w sensie poznawczym i wychowawczym okazują się spotkania z osobami, które potrafią ciekawie opowiadać o swoich przeżyciach i doświadczeniach, prezentować osiągnięcia, zawodowe i społeczne: pracownicy nauki, podróżnicy, pisarze, poeci, malarze, muzycy, fotograficy, twórcy ludowi, kustosze muzeów, opiekunowie zabytków, strażnicy ochrony przyrody, rolnicy, garncarze, lekarze, nauczyciele, pasterze, pracownicy służby leśnej, regionalni kolekcjonerzy, działacze społeczni. Z niektórymi z nich warto się spotkać w ich miejscu pracy, organizując w tym celu wycieczkę. Przykładowo warto odwiedzić garncarza, koronkarkę i zobaczyć, jak pracują, lub spotkać się z leśniczym, który opowie o rezerwatach, gospodarce leśnej.
Szczególnie ważną rolę spełniają spotkania, na których młodzież poznaje najnowszą historię naszego kraju z ust jej bezpośrednich uczestników.