Tematy prac podejmowanych w czasie wakacyjnych wędrówek

Oto propozycje wakacyjnych wędrówek tematycznych. Należą do nich obozy: etnograficzne, archeologiczne, leśne, badania przemian regionu, dyskusje polityczne młodych przyrodników, wytyczanie szlaków turystycznych, opracowywanie monografii, zbieranie materiałów do przewodników po okolicy i map turystycznych, opracowanie raportu w sprawie zagrożenia naturalnego środowiska, opieka nad terenami zielonymi i szkółkami leśnymi, opieka nad zabytkami architektury lub przyrody, „szlakiem gotyku”, wykrywanie źródeł zanieczyszczania wód.13
Wprowadzanie do zajęć obozowych elementów prac środowiskowych o charakterze badawczym i konkretnie przydatnych zadań porządkowych i gospodarczych pociąga młodzież, gdyż odpowiada to jej dążeniom do samodzielności.