Z własnej kieszeni

Bardzo wiele zależy od osobistego zaangażowania nauczyciela, który kosztem własnego czasu, a często i własnych pieniędzy przygotowuje i przeprowadza lekcje-wycieczki. Szkoła nie jest zobowiązana do pokrycia kosztów ponoszonych przez nauczycieli w ich dodatkowej pracy. Istnieje potrzeba prawnych uregulowań w tym zakresie. Zniechęcenie nauczycieli organizacją wycieczek wynika z wysokich kosztów uczestnictwa, dużej liczebności klas (wycieczki wymagają wielu opiekunów), przeładowania programu szkolnego, niesprecyzowania obowiązku realizacji zajęć terenowych, biurokracji związanej z organizowaniem wycieczek, która doszła do absurdu. Wykonane badania pilotażowe pozwalają postawić hipotezę, że szkoła nie do końca spełnia swoją funkcję realizowania działalności turystycznej. Aby hipotezę tę zweryfikować, należy badania rozszerzyć na większą liczbę szkół i zbadać pod tym względem gimnazja oraz szkoły średnie. Propozycja natomiast Szkoły Podstawowej w Polanowie to nowy nowy styl pracy z młodzieżą i zachęta do uprawiania krajoznawstwa. Realizacja programu utwierdza w przekonaniu, że rajdy turystyczno- ekologiczno-krajoznawcze przyniosły uczniom niezmierne korzyści. Rajdy nauczyły, że wolny czas można spędzać na świeżym powietrzu w aktywności zarówno w grupie rówieśniczej, jak i z rodzicami. Podczas rajdów rodzi się też współodpowiedzialność za grupę i umiejętność wspólnego rozwiązywania problemów, często połączona ze zdrowym współzawodnictwem. Rajdy stały się ciekawą przygodą i radosnym przeżyciem. Duży sukces rajdów to coraz liczniejszy udział w nich rodziców. Dało się zaobserwować dużą integrację rodziców. Każdy rodzic biorący udział w rajdzie zdobywał dodatkowe punkty dla klasy. W trakcie rajdów rodzice mogli zaobserwować zachowanie współżycie swych dzieci w grupie rówieśniczej. W wielu przypadkach rodzice pomagali nauczycielom w czasie rajdów, jak i po ich zakończeniu. Z ankiet przeprowadzonych przez Zespół Wychowawczy wśród rodziców, uczniów i nauczycieli wynika, że imprezy te są źródłem wspaniałych przeżyć, wypoczynkiem, integrują klasę, dają dużo radości, uczą grupowego rozwiązywania problemów, pomagają w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy. Wniosek wynika jeden: te rajdy należy kontynuować.