Zapoznanie uczestników z regulaminem obiektów

Na kierowników obozów wędrownych, korzystających z ogólnodostępnych kąpielisk lub pływalni, obowiązek zapoznania uczestników wędrówek z regulaminem obiektu, czuwania nad jego przestrzeganiem oraz uzgodnienia z kierownictwem obiektu warunków i sposobu korzystania z kąpieliska lub pływalni, zapewniającego bezpieczeństwo uczestników. Trzeba przestrzegać uczestników obozów przed niebezpieczeństwami grożącymi w kąpieli. Miejsca kąpieli należy dokładnie zbadać i oznakować. Nie można dopuścić do tego, aby wychowankowie wchodzili do wody w pobliżu śluz, jazów, spiętrzeń, mostów w portach, w gliniankach i wodach bagiennych, w rejonach o znacznym ruchu jednostek pływających, w głównym nurcie rzek. Tematem, który zasługuje na omówienie, jest kwestia opalania się. Ma ona doniosłe znaczenie dla organizmu ludzkiego. Promienie słoneczne powodują wytworzenie w skórze barwnika, lecz także działają bakteriobójczo oraz pobudzają skórę do produkowania witaminy D. Warunkiem zdrowego opalania się jest zachowanie umiaru, konieczne zwłaszcza w górach, gdzie czyste powietrze zapewnia intensywniejsze działanie promieni, oraz na piasku i wodzie, które odbijają promienie. Pobyt na pełnym słońcu początkowo nie może trwać dłużej niż 30 minut. Skórę przed opalaniem należy natłuścić. Przy opalaniu twarzy, oczy muszą być koniecznie zakryte okularami przeciwsłonecznymi. Jeżeli dochodzi do powstania rumienia słonecznego, opalanie trzeba przerwać, na skórą zaś przykładać kompres z tzw. wody wapiennej.