Stropodach odpowietrzany

Jeżeli przygotowania do wycieczek oparte zostaną na zaufaniu, szczerości, serdeczności, wzajemnej życzliwości i pomocy, wówczas cele i zadania tej formy pracy dydaktyczno-wychowawczej i działalności krajoznawczo-turystycznej zostaną w pełni zrealizowane. Z tych względów zwracamy baczną uwagę na przygotowanie uczestników do kulturalnego i harmonijnego współżycia i współdziałania w czasie wycieczek. Chodzi o wdrożenie do dyscypliny życia zbiorowego. […]