Główna tematyka

Pierwszą część gazetki (ok. 1/2 objętości) warto przeznaczyć na główną tematykę. Przykłady głównych tematów na cały rok szkolny podają: A. Czarnowski (Prace krajoznawcze z młodzieżą szkolną. Warszawa 1980), K. Denek (Echo SKKT. „Poznaj swój kraj). Pozostałą część gazety zajmują inne działy. Gazetka SKKT ma z reguły trzy lub cztery działy tematyczne. Pierwszy z nich można przeznaczyć na aktualności. Będzie on zawierał bieżące informacje z życia SKKT: wiadomości, kronikę wydarzeń, sprawozdania’. W drugim można zamieścić materiały publicystyczne: wywiady, reportaże, komentarze, listy do i od redakcji, artykuły okolicznościowe. Odpowiedzi na pytanie: co warto przeczytać? można poświęcić kolejny dział. Wskazane są w nim sprawozdania, omówienia, krytyczna analiza i ocena książek. Mogą one mieć charakter rzeczowego, zwięzłego i precyzyjnego przedstawienia książek, recenzji felietonowej, odznaczającej się subiektywnym ujęciem, lekkim tonem, bogactwem wyrazów struktur stylistycznych; pogłębionego, analitycznego szkicu krytycznego. Ponadto mogą się, tu znaleźć nazwiska autorów i tytuły książek, czasopism i artykułów. Felietonami, esejami, artykułami popularnonaukowymi, poradami, humorem, kącikiem dla filatelistów, cyklem „Poznajemy naszą miejscowość” można wypełnić czwarty dział, zamykający kolumnową część gazetki. Każdy z tych działów trzeba zatytułować; robi to zespół redakcyjny.