Wycieczki do obiektów współczesnej gospodarki

Techniki, kultury i nauki pogłębiają i rozszerzają wiedzę młodzieży o pracy, zapoznają ją w sposób poglądowy z organizacją, technologią produkcji przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Pozwalają młodzieży poznać nowoczesne wyposażenie techniczne, urządzenia produkcyjne, organizację i sposób kierowania działalnością produkcyjną przedsiębiorstw, zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Umożliwiają młodemu pokoleniu bezpośrednie zetknięcie się z organizatorami, racjonalizatorami i nowatorami pracy. Sprzyjają Więc realizacji postulatów kształcenia politechnicznego młodzieży. Politechniczna rola wycieczek do miejsc pracy polega na poznaniu podobnych zasad obróbki różnych surowców i obsługi maszyn i urządzeń. Dzieje się tak dlatego, że wiele procesów produkcji opiera się na’ zbliżonej podstawie naukowej. Tworzą je te same prawa fizyki i ekonomii. Podczas wycieczek do zakładów produkcyjnych nauczyciele wprowadzają młodzież w tajniki zachodzących w czasie procesu pracy zjawisk, kształcą w- niej spojrzenie na problemy techniczno-ekonomiczne. Odbywa się to zwłaszcza wówczas, gdy zdają oni sobie sprawę z tego, że nauczanie w czasie wycieczek polega głównie na obserwacji i działalności uczniów.