Zachęta do udziału

Organizując konkurs trzeba pamiętać o zachęcie do udziału w nim, przedstawić jego walory, poinformować o treściach, zadaniach do wykonania i nagrodach. Zapewnienie możliwości przygotowania się do konkursu to kolejne zadanie organizatora. Należy wskazać źródła oraz osoby, które mogą udzielić niezbędnych porad. Trzeba stworzyć warunki przeprowadzenia konkursu, w których będzie można zadośćuczynić wymaganiom regulaminu. Ostatnim elementem jest rzetelna i obiektywna ocena rezultatów. Nastręcza to wiele kłopotów w konkursach fotograficznych, literackich, filatelistycznych, filumenistycznych, numizmatycznych i innych, których przedmiotem jest twórczość. Trzeba zadbać, by w jury konkursowym znaleźli się ludzie kompetentni
bezstronni. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród trzeba połączyć z uroczystą imprezą i wystawą wyróżnionych prac.